Amersfoort Architecture Prize for RHDHV Head Office

Stitched Panorama

Comments of the Jury:

De eigenaar, opdrachtgever en architect verdient lof voor het feit dat het huidige gebouw op subtiele wijze is getransformeerd. De fijn uitgewerkte, ge-engineerde nieuwe gevel geeft het gebouw nieuwe allure en optimaliseert de relatie tussen binnen en buiten.

Wanneer men naar binnenloopt kan men zich afvragen waarom alleen de gevel is aangepakt. Tot het moment dat je je realiseert dat het gebouw reeds een diamant herbergde: het interieur. Het getuigt van intelligentie om alleen daar een ingreep te doen waar dat echt noodzakelijk is. Vooral het feit dat voor deze strategie is gekozen, verdient waardering. Het staat voor de actuele opgave waarin transformatie de voorkeur verdient boven sloop gevolgd door nieuwbouw.

Het project van HaskoningDHV vormt volgens de vakjury, door de integrale benadering van de opgave, door het zien en opnieuw inzetten van bestaande kwaliteiten en door gepaste aandacht voor het gebruik van de binnen -en buitenruimte, een actueel antwoord op de vragen de huidige tijd.

View this project >