Ondergrondse parkeergarage Katwijk wint Prix d Excellence 2016

5 Ondergrondse Parkeergarage Katwijk aan Zee_voetgangers uitgangen

De ondergrondse parkeergarage Katwijk heeft de Prix d’Excellence Award 2016 gewonnen. De Prix d’Excellence wordt jaarlijks op de verschillende FIABCI wereldcongressen uitgereikt. Naast een oordeel over architectuur, wordt een project ook beoordeeld op de impact op en de voordelen voor de omgeving en de mate waarin het project zich over minimaal 2 jaar sinds de ingebruikname (ook financieel) succesvol heeft bewezen.  FIABCI Nederland gaat de ondergrondse parkeergarage nu ook voordragen voor de internationale competitie op het FIABCI Wereldcongres 2017 in Andorra.

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft Royal HaskoningDHV een architectonisch ontwerp opgesteld en vertaald in een beeldkwaliteitsplan. Op basis van het beeldkwaliteitsplan heeft Ballast Nedam in samenwerking met ZJA, het integrale ontwerp (architectuur, functioneel, constructief en techniek) opgesteld ten behoeve van de realisatie.

Het beeldkwaliteitsplan bevat gedetailleerde informatie, omschrijvingen, tekeningen en visualisaties van het architectonisch ontwerp, de plattegrond van de parkeergarage, de publieke entrees, de in- en uitgangen voor voertuigen, de nooduitgangen, alsmede het architectonisch ontwerp en de richtlijnen voor de bewegwijzering (routing, orientatie en identificatie). Het architectonische ontwerp van de parkeergarage bouwt voort op het ontwerp van de openbare ruimte, ontworpen door OKRA Landschapsarchitecten.

De jury over de ondergrondse parkeergarage Katwijk

De Parkeergarage Kustwerk Katwijk is een zeldzaam voorbeeld van hoe men ondanks de verschillende agenda’s en doelstellingen van verschillende bestuurslagen (gemeente, hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat) door alert en geconcentreerd te opereren erin kan slagen om de diverse doelstellingen zodanig in elkaars verlengde te krijgen dat elk ervan optimaal wordt gediend en er tegelijkertijd een enorme plus uitkomt: een hypermondern geoutilleerde parkeergarage voor meer dan 600 plaatsen die de versterking van het duin voor de kustbescherming dient, de piek van het zomerbezoek opvangt, en ’s winters ervoor zorgt dat het centrum gevrijwaard wordt van teveel blik, met een landschap dat golvend de ingangen bevat en dichterbij strand en zee als een prettig gesitueerd wandelpad zowel contact houdt met de boulevard als met het zicht op zee.

Veilige en mooie Katwijkse kust

De ondergrondse parkeergarage in Katwijk aan Zee maakt deel uit van het project Kustwerk Katwijk. In dit project werken de gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen met direct betrokkenen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid. De ondergrondse parkeergarage is uniek in Nederland. De in- en uitritten zijn op een natuurlijke wijze ‘opgenomen’ in het omliggende duinlandschap. Tegelijkertijd De Dijk-in-Duin oplossing biedt zo veiligheid en parkeerruimte, met behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Naast dat de in- en uitritten op een natuurlijke wijze zijn ‘opgenomen’ in het omliggende duinlandschap, is tevens de waterkering in Katwijk versterkt door een Dijk-in-Duin oplossing. De parkeergarage werd in februari 2015 in gebruik genomen en biedt door de langgerekte vorm van 500 meter plaats aan 663 auto’s.

De winnaars v.l.n.r.Jan Brantjes (Royal HaskoningDHV), Hans Pluckel (Hoogheemraadschap van Rijnland), Shu-Yan Tang (Royal HaskoningDHV), winnaars De Hallen, wethouder Krijn van der Spijk. gemeente Katwijk

Betrokken partijen

Architectuur, advisering, contract & contractbegeleiding Parkeergarage:  Royal HaskoningDHV, Amsterdam
Landschapsarchitect: OKRA Landschapsarchitecten, Utrecht
Bouwdirectie: WB de Ruimte, Utrecht
Adviseur waterkering: Arcadis, Amersfoort
Aannemer: Bouwcombinatie Ballast Nedam/Rohde Nielsen, Nieuwegein
Constructeur: Adviesburo Snijders, Valkenswaard
Installatie adviseur, bouwfysica: De Bosman Bedrijven, Amersfoort
Liftinstallatie: Liften- en Machinefabriek Lakeman, Katwijk
Gevelbeplating: Metadecor, Kampen
Bouwkundige uitwerking: Ballast Nedam Engineering, Nieuwegein i.s.m. ZJA, Amsterdam

View this project >