Jeddah Logistics Park

ClientTusdeer
CityAl-Kumrah
CountryKingdom of Saudi Arabia
Scope634,000 m2
Period2017
ExpertiseArchitecture, Urban Planning, Site Infrastructure
TeamRoel Brouwers, Gerard van Dijken, Stefan Kolen, Bram van Ooijen, Friedemann Römhild

Tusdeer is een toonaangevende ontwikkelaar van logistieke zones in Saudi-Arabië, waar het een publiek-private partnerschapsovereenkomst (PPP) is aangegaan om het Jeddah Logistics Park (JLP) in het Al-Khumra district in Zuid-Jeddah te ontwikkelen.

Tusdeer biedt haar klanten een compleet aanbod van diensten. Het Jeddah Logistics Park biedt niet alleen hoogwaardige magazijnen maar ook arbeidersfaciliteiten, logistieke diensten en diverse ondersteunende voorzieningen. Alle dragen bij aan een veilige en betrouwbare werkomgeving. Dit one-stop-shop principe is een belangrijke toegevoegde waarde van Tusdeer. De look & feel van het park moet hierop aansluiten.

Tusdeer is a leading logistics zone development company in Saudi Arabia where it has entered in a public–private partnership (PPP) agreement to develop the 634,000 m2 Jeddah Logistics Park (JLP) in the Al-Khumra district in south Jeddah.

Tusdeer provides its customers a full range of services. The Jeddah Logistics Park provides not only high quality warehouses but also labour facilities, logistic services and various amenities. All to ensure safe and reliable operations. This one-stop-shop principle is an important added value of Tusdeer. Thus the look & feel of the logistics park should reinforce this idea.

 

Om de Tusdeer-waarden te waarborgen, hebben we expliciete richtlijnen geformuleerd voor de verschillende gebouwtypologieën in het Jeddah Logistics Park. Deze richtlijnen helpen bij het implementeren van het JLP merk en introduceren een ontwerptaal op basis van uniformiteit en functionaliteit. Dit zorgt voor een coherent en herkenbaar ensemble van gebouwen die kwaliteit en betrouwbaarheid uitdrukken.
To safeguard the Tusdeer values, we provided explicit architectural guidelines for the main building typologies on the Jeddah Logistics Park. These guidelines help implementing the JLP brand and introduce a design language based on uniformity and functionality. This ensures a chorent and recognizable ensemble of buildings expressing quality and realiability.

One-roof concept

Om de full-service logistieke oplossing te vertalen naar een beeldtaal, ontwikkelden we het concept van één groot dak dat alle gebouwen samen verbindt. Dit zorgt voor een visuele samenhang voor het complete logistieke park. Om het gevoel van één groot dak te realiseren, zijn alle gevels vanaf 6 meter en hoger afgewerkt in Tusdeer groen. Dit creëert een zeer flexibel systeem dat in verschillende contexten gebruikt kan worden voor alle JLP gebouwen.
To really communicate the full-service logistics solution, we propose the idea of one large roof which ties all the buildings together. This creates a visual coherence for the complete logistics park. In order to create the sense of one big roof, all façades above 6 metres high are finished in Tusdeer green. This creates a very flexible system which can be used for all JLP buildings in various contexts.


De langsgevels van de magazijnen bepalen in grote mate de ervaring van het park. Ze gaan allemaal over bruikbaarheid en efficiëntie, maar communiceren ook het merkbeeld. De gevel wordt gebouwd met behulp van tilt-up panelen. Dit betekent dat de volledige hoogte van het gebouw wordt gemaakt met één enkel paneel. Om het “één dak” concept te waarborgen hebben we diverse richtlijnen geformuleerd.
The side elevations of the warehouses determine to a large extent the experience of the park. They are all about usability and efficiency, but also communicate the brand image. The facade is to be constructed using tilt-up panels. This means the complete height of the building will be made using one single panel. In order to safeguard the one-roof concept we formulated several guidelines.

De toegangspoorten zijn het eerste contact met het Jeddah Logistics Park. Daarom moeten ze kwaliteit en betrouwbaarheid uitdrukken. Het JLP merk moet duidelijk worden gecommuniceerd, samen met het concept van één dak. De architectuur van de hoofdpoort kan expressiever zijn dan de andere gebouwen in het park. Vooral de luifel heeft het potentieel om een aantrekkelijk hoogtepunt te creëren.
The entrance gates are the first contact with the Jeddah Logistics Park. Therefore they should express quality and reliability. The JLP brand should be clearly communicated, together with the one-roof concept. The architecture of the main gate can be more expressive than the other buildings on the park. Especially the canopy has the potential to create an attractive highlight.

 

Stefan Kolen

Stefan Kolen MSc BNA

Architect

T +31 88 348 44 13 | M +31 6 29 09 83 98 | E stefan.kolen@rhdhv.com