2 bridges ‘Stad van de Zon’

ClientGemeente Heerhugowaard
CityHeerhugowaard
CountryThe Netherlands
Scopespans of 16 and 56 meters
Period2006-2007
ExpertiseArchitecture, Landscape Design, Project Management
TeamJoris Smits, Alessandro De Santis, Bert Nap

HHW_brug1_view1_crop

schetsen

Organische wezens in hout en staal

De gemeente Heerhugowaard wilde in de Stad van de Zon 2 nieuwe bruggen realiseren. De Stad van de Zon is een ambitieus plan waar stedenbouwkundige, architectonische en milieuaspecten in onderlinge samenhang ontwikkeld zijn.

Organic creatures in wood and steel

The city of Heerhugowaard commissioned 2 new bridges in “Sun City”, an ambitious scheme for an area in which there will be coordinated development of urban design, architecture and environmental aspects. 

HHW_brug1_view2

Het plangebied beslaat drie deelgebieden die een sterke onderlinge samenhang vertonen en tegelijkertijd elk een eigen architectonische identiteit hebben. De verschillende identiteiten van de deelgebieden zijn terug te vinden in de ontwerpuitgangspunten voor de twee bruggen.
The area covered by the plan is divided into three zones which have much in common, yet at the same time preserve their own architectural identity. The different identities for the three zones are reflected in the design principles for the two bridges.

HHW_brug2_view1_crop

HHW_brug2_view4.2

Diversiteit in vorm en materiaalgebruik is een belangrijk gegeven dat ieder van deze bruggen op een natuurlijke manier met zijn locatie doet versmelten. Om een sterke plaatsgebondenheid van de ontwerpen te bewerkstelligen hebben wij de verbindende functie van de drie bruggen op een natuurlijke en vloeiende wijze in het landschap geïntegreerd. Op deze wijze blijft het gebied, na de plaatsing van de bruggen, een organisch geheel.
An important feature of each of these bridges is diversity in form and use of materials, so that they blend naturally into their surroundings. In order to give the designs strong ties to their locations we have integrated the connective function of the three bridges into the landscape in a natural flowing fashion. After construction of the bridges the area will thus remain one organic entity.

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com