‘de Vlinder’, Zaanstad

ClientGemeente Zaanstad
CityZaanstad
CountryThe Netherlands
ScopeLength 150 meter/ Width 10 meter
Period2001 – 2003
ExpertiseArchitecture
TeamSyb van Breda, René Rijkers

Vlinderbrug Zaandam

Licht en luchtig over weg en water

Een licht en luchtig ontwerp, dat de verbinding legt tussen de woonwijken van Zaandam en het industriegebied Achtersluispolder.

Light and slender across road and water

A light and bright design that connects the residential area’s of Zaandam with the industrial area of the Achtersluispolder.

4

De 150 meter lange stalen busbrug scheert middels een elegante sequentie van drukstaven en bogen over de Zuidervaart en de Thorbeckeweg en maakt van de zuidelijke toegang van Zaanstad een sierlijke entree.
The 150 meter long steel structure shears across the Zuidervaart and the Thorbecke road with a sequences of supporting arches and clustered columns, thus providing a gateway into Zaanstad.

Vlinderbrug 01b (2)

De brug verschaft een comfortabele oversteek voor bussen, fietsen en voetgangers en vormt tegelijkertijd een fraai uitkijkplatform over de omgeving in het algemeen en de Zaanstadregatta op de Zuidervaart in het bijzonder.
The bridge allows for a comfortable passage for the buses, bikes and pedestrians and simultaneously creates a beautiful viewing platform over the landscape and in particular over the Zaanstad regatta.

3

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com