Hoge Brug in Harelbeke

ClientFranki Construct
CityHarelbeke
CountryBelgium
Scopespan 81 meters
Period2012
ExpertiseArchitecture, Landscape Design, Urban Planning
TeamJoris Smits, Sven Spierings, Frans Blok, Olga Limarenko

c3

In de reeks van landschappelijke bruggen over de Leie neemt de Hoge Brug van Harelbeke een bijzondere plaats in vanwege het stedelijk van karakter van de locatie.  Het verblijfskarakter van het nieuwe stadscentrum rechtvaardigt de inzet van een brug met ‘allure’. Als een landmark voor Harelbeke verbeeldt de Nieuwe Hoge Brug de gewenste oriëntatie op de rivier en markeert het nieuwe centrum.
In a wide range of rural bridges over the river Leie, the Hoge Brug, literally meaning the High Bridge, holds a special place because of the urban character of the site. The vicinity of the urban centre of Harelbeke justifies a bridge with style. As a landmark for Harelbeke the new bridge portrays the orientation of the city towards the river en marks the new centre.

brug zijaanzicht3doorsnedeCC

De voetgangersverbinding waaiert ter plaatse van de Hoge Brug uit tot een ruime promenade met een panoramisch uitzicht. De Hoge Brug verbindt mensen en biedt ruimte voor ontmoeting en verblijf en mag daarom met overtuiging een Stadsbrug genoemd worden. De verbinding wordt gesymboliseerd door de slanke dubbele boog die ’s-avonds ook een boogvormig lichtelement vormt.
The pedestrian part of the bridge fans out to a wide boulevard in the centre of the bridge, offering beautiful panorama’s to the passing-by. The Hoge Brug connects people on both shores, makes room for encounters and lingering and may therefor righteously be called an city bridge. The connection is symbolised by the slender arches. At nighttime those arches are transformed into beacons of light.

 

c2

In essentie is de brug eenduidig en helder van vorm, passend in de grote schaal van de rivier. Op deze locatie past geen iconische krachtpatserij of gezochte vormwil. Doordat architectuur en constructie op vanzelfsprekende wijze samen gaan schaart de Hoge Brug zich in een traditie van ingenieurskunst: constructieve helderheid in combinatie met maximale slankheid.
The essence of the bridge is unambiguous, a clear shape that fits within the bigger scale of the river. This location does not call for a grand and iconic gesture nor for farfetched architectural shapes. On the contrary, the Hoge Brug is part of a long tradition of engineering art where structure and aesthetics merge in an natural way: structural clarity combined with maximised slenderness.

c1

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com