Hoogtijbrug, Zaanstad

ClientGemeente Zaanstad
CityZaanstad
CountryThe Netherlands
ScopeLength 150 meter/ Width 4 - 11,5 meter
Period2003 – 2005
ExpertiseArchitecture, Landscape Design, Project Management
TeamJoris Smits, Michael Rijk

Westzanerpolderbrug3649

Een cocon van draden en buizen

In het hart van bedrijventerrein Hoogtij ontwierpen wij het langgerekt Hoogtijpark dat de verbinding maakt tussen de landelijke Overtoom aan de noordkant, en de kanaaldijk langs het Noordzeekanaal aan de zuidkant. Het park biedt uitzicht, groen en ontspanning aan de bedrijven langs de randen. Dwars door het Hoogtijpark is een lange fietsbrug over de Hoofdtocht en de Westzanerweg aangelegd. Vanwege de centrale positie die zij in het gebied vervult is de brug een krachtig baken geworden, een sierlijk silhouet dat al van verre te zien is.

A cocoon of wires and tubes

In the heart of the commercial zone Hoogtij in Zaanstad we designed the Hoogtij Park. The park connects the rural Overtoom in the north to the North-Sea canal dike in the south and offers lush green views and recreational space to the adjacent companies. Straight through the middle of the Hoogtij Park and across the canal and Westzaner road, a long bridge for bicycles and pedestrians has been built. Because of its central position in the plan, the bridge had to become an iconic structure with a striking silhouette, noticeable from afar.

westzanerbrug

 

Westzanerpolderbrug3617 copy

De Hoogtijbrug is lichtvoetig uitgewerkt in staal met ranke poten en heeft een totale lengte van 150 meter. De hoofdoverspanning over weg en water bestaat uit een 75 meter lange centrale boog. De boog splitst enkele meters boven het fietsdek door middel van een vorkconstructie, zodat het dek ertussendoor schiet. Het moment van verheffing boven weg en water ademt een besloten intimiteit uit doordat de fietser zich omringd weet door een beschermende cocon van kabels.

The Hoogtij Bridge is conceived as a light-weight steel structure with slender legs and an overall length of 150 meters. The main span across the road and the water consists of a 60 meter single arc. Just above the deck level the arc splits up like a fork, thus making way for the cyclists. The moment of crossing of the water and the road at the highest point feels rather intimate due to the sheltering cocoon of cables that surrounds the cyclists.

3

Met haar ranke compositie van gebogen stalen buizen, die helder en wit afsteken tegen de Hollandse lucht, is deze brug nauw verwant aan de nabij gelegen en ook door ons ontworpen busbrug de Vlinder over de Thorbeckeweg en de voetgangersbrug bij de Cornelis Bruijnzeelweg.

With its slender composition of steel tubes, bright white against the Dutch sky, the bridge is closely related to the Butterfly Bridge across the Thorbeckeweg and the footbridge at the southern ring-road Zaanstad in the close vicinity. Both bridges are also designed by Royal HaskoningDHV architects.

2

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com