Houthavenbruggen Amsterdam

ClientGemeente Amsterdam
CityAmsterdam
CountryThe Netherlands
Scope9 traffic bridges, 5 pedestrian bridges
Period2014
ExpertiseArchitecture, Urban Planning, Cost Management, Structural Design
TeamJoris Smits, Sven Spierings, Maria Selkou

Tweede prijs in een architectuurprijsvraag en met 65% van de stemmen de onbetwiste winnaar van de publieksprijs!
Second prize in the architectural competition and with 65% of the internet votes indisputably the public’s favorite!

551-bruggen-houthavens-A1street

In de Amsterdamse Houthaven worden de komende jaren zeven langwerpige wooneilanden gerealiseerd. Veertien bruggen moeten de eilanden met elkaar en met het vaste land verbinden. Van de veertien bruggen zijn er 9 bestemd voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers en zijn er 5 bruggen uitsluitend voor voetgangers.
Seven residential islands will be built in the Amsterdam Houthaven in the coming years. Fourteen bridges will connect the islands with each other and with the mainland. Of these fourteen bridges nine are intended for motorized traffic, bicycles and pedestrians and five are intended for primarily pedestrian traffic. 

In onze visie is er een groot contrast tussen de identiteit van de voetgangersbruggen en die van de verkeersbruggen. De twee verschillende identiteiten komen enerzijds voort uit de aard van een voetgangersbrug en de aard van een verkeersbrug. Een verkeersbrug heeft vanuit zijn functie een meer massieve uitstraling terwijl een voetgangersbrug lichtvoetig kan zijn. Uitgedrukt in korrelgrootte is een verkeersbrug een object voor de groter schaal terwijl een voetgangersbrug in zijn uitwerking een kleinere korrelgrootte heeft. De belevingssnelheid ligt bij een voetgangersbrug ook stukken lager dan bij een verkeersbrug.
Our design emphasizes the differences between the pedestrian bridges and the road bridges. These differences are mainly determined by the bridge’s function. The road bridge is robust and has a solid and heavy look as it bears greater loads, while the pedestrian bridge is structurally considerably lighter. The way each bridge is experienced is thus very different, as one passes through the pedestrian bridge at a slower pace than the road bridge. 

1

Meer specifiek geeft het stedenbouwkundig-plan van de Houthaven ook aanleiding om twee verschillende reeksen bruggen te maken. De verkeersbruggen tussen de eilanden liggen op een rationeel grid; haaks over het water komen zij voort uit een verkeersontsluitingsplan en maken zij deel uit van de robuuste en steenachtige uitstraling van de eilanden zelf. Op het niveau boven het dek zijn zij open en transparant waardoor de nadruk komt te liggen op de uitzichten op de eilanden en op het water. Alleen de leuningen en de lichtmasten refereren aan de rijke Amsterdamse school traditie en geven de verkeersbruggen de gewenste ‘warme en informele’ uitstraling.
The urban plan of the Houthaven also motivates to create two distinct bridge types. The road bridges between the islands lie in a rational grid. They span from island to island at right-angles as they originate from a traffic access plan and are part of the rugged and stony look of the islands. They are open and transparent at deck level to ensure ample view of the islands and water. Only the railings and lampposts refer to the rich Amsterdam-school tradition and give the road bridges their ‘warm and casual’ look. 

551-bruggen-houthavens-A1Balcony

A1 Brug-Houthaven 03062014 A3 tekening

2

De voetgangersbruggen daarentegen hebben een heel eigen dynamiek binnen het plan. Als enige van alle structurerende elementen hebben de voetgangersbruggen een eigen as die op een eigenwijze manier diagonaal het hele plan doorkruist. Daarom stellen wij voor om de voetgangersbruggen duidelijk te laten contrasteren met hun omgeving en ze op te laten vallen. Dit zijn bruggen waar je eerder doorheen gaat dan overheen. De geborgenheid van het omhullende gebaar speelt in op de ‘traagheid’ van de voetganger en het bijbehorende kleine schaalniveau. Door het ‘uitbuiken’ van het brugdek in het midden ontstaat een rustpunt in de route, een verblijfplek met interieur kwaliteiten.
The pedestrian bridges, on the other hand, have their own unique dynamic within the plan. Of all the structural elements in the Houthaven only the pedestrian bridges span diagonally from island to island. Therefore, we propose to let the pedestrian bridges be in contrast to their surroundings and let them stand out. These are bridge that you walk through, rather than walk over. The enveloping truss structure responds to the ‘slowness’ of pedestrians and the associated small scale of the details. The ‘bulging’ of the deck in the middle of the bridge creates a resting place on the walking route. A pleasant and homely spot.

551-bruggen-houthavens-B1Water

551-bruggen-houthavens-B1Street   B1 Brug-Houthaven 03062014 A3 tekening

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com