Lock Island Bridges Dubai

ClientDubai municipality r.b. Limitless
CityDubai
CountryUnited Arab Emirates
Period2008
ExpertiseArchitecture, Landscape Design, Urban Planning, Structural Design
TeamJoris Smits, Merijn Poolman

XKP_2_PS

De Lock Island Bridges maken onderdeel uit van het Arabian Canal, een nieuw 75 kilometer lang kanaal dat geflankeerd gaat worden door watergebonden vastgoed. De bruggen zijn zodanig ontworpen dat zij de natuurlijke schoonheid van de waterwerken versterken en bijdragen aan de prestige van het Arabian Canal. De vloeiende lijnvoering van gevorkte bogen en zwevende brugdekken stralen een klassieke schoonheid uit en vormen een weerspiegeling van het immer in beweging zijnde getijdewater. Zoals de oude Grieken al zijden: “Pantha Rei, alles is vloeibaar”.
The Lock island Bridges are part of the Arabian Canal, a 75km long man-made canal flanked by prime waterfront real estate. We designed the Lock Island Bridges in such a way that the design emphasise the beauty of the water features and contributes to the stature of the entire Arabian Canal. The fluid lines of split arches and hovering decks bestow upon the design a classical aura and reflect the continuous movement of the tidal flow. The Greek have another way of saying it: “Panta rhei, everything flows”.

 

CCF24092008_00000 copy

 

XKP_5_PS

Een belangrijke ontwerpafweging betrof de relatie tussen de bruggen en het tussengelegen stadspark. De bruggen gaan een dialoog aan met het stadspark, samen vormen zij het nieuwe stedelijk weefsel dat het sluizencomplex omarmt en het openbare domein vorm geeft.
A vital design consideration was the relation between the bridges and the urban park situated in between. Both bridges relay to each other in a natural way and together with the park constitute the new urban fabric that surrounds the sluices thus creating a public realm.

XKP_4_PS

De Lock Island bruggen zijn elkaars spiegelbeeld. Een bewuste asymmetrie van de boog geeft de indruk dat de boog ontspringt op het vaste land terwijl zij vederlicht land op het eiland. Dit effect wordt verder benadrukt door een splitsing van de bogen aan de landzijde waardoor op een natuurlijke manier een poort naar het eiland wordt gevormd. Het zelfde principe van opsplitsen gebeurt met het brugdek; de promenade brug richt zich op het waterkunstwerk in het midden en vloeit met een ruime boog over in de paden van het park. Op die manier ontstaat lucht en ruimte in en onder de brug. De bogen zijn ivoorkleurig en doen denken aan reusachtige slagtanden die reiken naar de overzijde.
The Lock Island Bridges are each other’s mirrored twins. A deliberate asymmetry of the arch gives the impression that the arch emanates from the landside quays and lands ever so lightly on the opposite island shore. This effect is further enhanced by the bifurcation of the arch towards the land side, effectively forming a gateway to the Lock Island. The same principle of bifurcation applies to the decks; the promenade deck is facing the water feature and makes a strong curve towards the park, thus giving light and space in between and underneath the bridge. The fluent lines of the inner arch and of the promenade deck are continued in the park layout. The arches are ivory coloured, like great tusk that reach for the opposite shore.

XKP_7_PSXKP_1_PS

De bogen zijn parabolisch van vorm en staan onder een hoek van vierentwintig graden. Vanuit een draagconstructieve logica moeten de kabels altijd ontspringen in het meer gekromde deel van de boog. Hierdoor wordt de asymmetrie en de dynamische uitstraling van de brug versterkt. Het promenade dek wordt een één zijde gesteund door kabels, de uitkraging wordt opgevangen door een torsieligger in het dek. Het veel zwaardere verkeersdek kan een dergelijke torsie niet dragen. Vandaar dat de kabels hier aan de buitenkant aangrijpen. Afstandhouders zorgen er voor dat het verkeer niet in aanraking komt met de kabels.
The supporting arches are parabolic in elevation, though tilted at a twenty-four degree angle. From a structural point of view the cables should always seek out the more curved part of the parabola. This enhances the asymmetric and dynamic effect of the bridge. The promenade deck is supported by cables from one side; the cantilever is taken by a torsion beam in the deck. The much heavier traffic deck could not take this kind of torsion. For this reason the cables are fixed to cantilever beams that stick out on the outside of the deck, thus ensuring the required free height for the traffic.

Scan001Scan003

 

 

XKP_8

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com