Masterplan N381 Drachten

ClientProvincie Fryslân
CityN381 Drachten-Appelscha
CountryThe Netherlands
Period2010 – 2016
ExpertiseArchitecture, Landscape Design
TeamJoris Smits, Jurgen Boonstra

6 (1)

Royal HaskoningDHV heeft een beeldkwaliteitplan gemaakt voor de opwaardering van de N381, tussen Drachten en Appelscha, in opdracht van de provincie Fryslân.
Commissioned by the province of Fryslân, Royal HaskoningDHV has made an aesthetical masterplan for the upgrading of the N381 road, between Drachten and Appelscha.

5

De identiteit van de N381 wordt gevormd door haar fraaie en rijke landschappelijke omgeving. In het ontwerp is een maximale beleving en versterking van deze verschillende landschappen en cultuurhistorische lijnen nagestreefd. De weg ligt hierbij als een bescheiden en autonome lijn in het landschap.
The N381’s identity is in the great natural beauty of the surrounding landscape. The design strives to strengthen, and to maximize the experience of, the different landscapes and historical lines. The road is placed in the landscape as a humble and independent line.

4

Ondanks de grote verscheidenheid aan kunstwerken is er een rustig en herkenbaar beeld nagestreefd. De nieuwe onderdoorgangen, bruggen, viaducten en tunnels zijn tot hun eenvoudigste vorm herleid. 
Despite the wide variety of construction works a quiet and recognizable image has been pursued. The new subways, bridges, viaducts and tunnels are reduced to their simplest form.

3

De roestkleur van het cortenstaal benadrukt de cultuurhistorische lijnen en het donkergrijze beton wordt op een natuurlijke wijze opgenomen in het landschap.
The dark gray concrete color fits into the landscape in a natural way. The rusty color of the weathering steel clearly defines the cultural-historical lines.

2

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com