Nelson Mandelabrug

ClientProvincie Noord-Holland / Gemeente Alkmaar
CityAlkmaar
CountryNetherlands
ScopeTotal length 67 meters, lifting deck 22,5 x 14,5 m
Period2013 - 2016
ExpertiseArchitecture, Project Management, Structural Design
TeamJoris Smits, Sven Spierings, Liesbeth Tromp, André Fase

The Nelson Mandela Bridge near completion

Het ontwerp van de Nelson Mandelabrug over de Kolhorn in Alkmaar is geïnspireerd op de industriële omgeving van de Beverkoog. Het fel rode bewegingswerk van de brug is uniek in zijn soort en mag gezien worden. De slanke holle pijlers zijn om de hydraulische machinekamer heen ontworpen. De pijlervorm is expressief en dynamische en illustreert dat het hier om een beweegbare brug gaat.
The design of the Nelson Mandela Bridge is inspired by the industrial context of the Beverkoog. The bright red bascule mechanism is one-of-a-kind and a deliberate eye-catcher. The slender hollow pillars are designed to hide the hydraulic jack and moving mechanism from view. The pillar shape is expressive and dynamic and illustrates the bridge’s ability to be lifted.

xkp_1406_RHK_Beverbrug_view02_dicht_correctie

xkp_1406_RHK_Beverbrug_view02_open_correctie

Transparantie en helderheid zijn sleutelwoorden bij de vormgeving van de Nelson Mandelabrug. Zo is het uitgangspunt geweest om de pijlers zo rank mogelijk te maken en om overige elementen onder de brug tot een minimum te beperken om verrommeling onder de brug tegen te gaan. Zo zijn bv de techniekruimtes voor de E- en W-installaties in de landhoofden verborgen.
Transparency and clarity are key to the design of the Nelson Mandela Bridge. The pillars are kept slender and the space underneath the deck is as open as possible to prevent visual cluttering under the bridge.  As a result, the electromechanical control room has been relocated from inside the pillars to inside the abutments. 

2013-09-16 10.13.54

Het brugdek is een strakke en ononderbroken lijn over het water. De pijlers verdelen de wereld onder de brug in drie delen van gelijke afstand. Dit zorgt voor een helder ritme, symmetrie en visuele rust. Boven op de brug worden alle verkeerregelinstal-laties en verkeerverlichting zoveel mogelijk samengebracht op één punt in de as van de pijlers. De randelementen en brugleuning krijgen een lichte kleur en zijn zo vormgegeven dat de brug slank oogt.
The bridge deck is a smooth and continuous line over the water. The equal spacing of the pillars lends a clear rhythm, symmetry and visual calm to the design. All traffic control systems and traffic lights on top of the bridge are clustered together in the vertical axis of the pillars. The edge elements and parapets are bright and smooth and accentuate the slim look of the bridge.

12_nelsonmandelabrug_160926

 

 

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com