Prins Bernhardbrug

ClientGemeente Zaanstad
CityZaanstad
CountryThe Netherlands
ScopeLength 108 meter. Width tot 36 meter. Passage 18 x 4,2 meter
Period2001 - 2007
ExpertiseArchitecture, Urban Planning, Project Management
TeamJoris Smits, Syb van Breda, René Rijkers, Michael Rijk

Prins Bernhardbrug

 

Een oeververbinding in meerdere lagen

De Prins Bernhardbrug is geografisch en gevoelsmatig één van de belangrijkste schakels in het stedelijke weefsel van Zaanstad. Zij is een essentieel onderdeel van de verkeerskundige ruit om Zaanstad. Voor de automobilist komende vanaf de snelweg is de Prins Bernhardbrug het eerste contact met de Zaan.

A multi layered crossing

The Prins Bernhard Bridge is geographically and instinctively one of the most important links in the urban tissue of Zaanstad. The bridge is a part of the ring road around Zaanstad. For the visitor coming off the motorway the Prins Bernhard Bridge provides the first visual contact with the river Zaan.

schets_bernhard2_crop

Prins Bernhardbrug

Prins Bernhardbrug

Op het niveau van de stad is de brug een van de weinige oeververbindingen tussen oost en west, tussen mensen, wijken, scholen en winkels aan weerszijde van de Zaan. Daarmee overstijgt de betekenis van de Prins Bernhardbrug die van een puur noodzakelijke functionele schakel.
For city life, the bridge provides one of the few connections between east and west, between people, neighbourhoods, schools and shops on both sides of the Zaan. In doing so the Prins Bernhard Bridge adds a cultural significance to its functional importance.

Prins Bernhardbrug

In het ontwerp is de dubbele symboliek van poort en belangrijke schakel in de stad bewust vormgegeven. De nieuwe brug laat duidelijk zien dat hij open en dicht kan. Een uitgebalanceerd systeem van lage en hoge contragewichten geven de brug een markant karakter. Deze zogenaamde “wishbones” worden geflankeerd door ranke stalen bruggen voor fietsers en voetgangers. Met een wijde boog zoeven zij over het water en bieden zo een wijds uitzicht over de omgeving.
The dual symbolism of the bridge as a gateway and as an important link has been integrated in the design. The opening system is one of the prominent features of the bridge. This balancing system, with a high and a low counterweight gives the bridge it’s striking appearance. These so called wishbones are framed by two slender steel bridge decks for cyclists and pedestrians. With an elegant arch they skirt over the water and provide an extensive view over the surroundings.

Prins Bernhardbrug

De brug overspant niet alleen de Zaan maar ook beide oevers. Waar voorheen slechts gesloten landhoofden en nauwe fietstunneltjes lagen maken de nieuwe verlengde aanbruggen het mogelijk om de historische structuur parallel aan de rivier weer te ervaren. De brug en de oevers worden verbonden door comfortabele trappen ter plaatse van de vides. De kleur van de brug is geïnspireerd op de typische Zaans groene huisjes met hun witte steunkleur; wit met een vleugje Zaan.
The bridge spans not only the river Zaan but also both riverbanks. Whilst the old bridge completely blocked both riverbanks with its abutments, the new bridge design with the extended spans reveals the old pattern of historical developments alongside both riverbanks. The bridge and the banks are connected through stairs and voids. The colour of the bridge is inspired by the typically Dutch wooden houses painted green with white accents; white with a touch of Zaan.

Prins Bernhardbrug

Prins Bernhardbrug

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com