The Circle of Life

ClientCity of Mumbai
CityMumbai
CountryIndia
Scopecompetition design
Period2016
ExpertiseArchitecture, Landscape Design, Urban Planning
TeamJoris Smits, Sven Spierings, Maria Selkou, Rafail Gkaidatzis, Daniel Jauslin, Rahul Gore, Rahul Lawhare

mumbai-bicycle-bridge-23022016_02

Een vogelbrug voor Mumbai

Ons prijsvraagontwerp voor een voetgangers- en fietsbrug over de Mithi rivier is meer dan alleen een brug. Dit nieuwste silhouet aan de Skyline van Mumbai versterkt de identiteit van de stad en vormt een markante toegangspoort naar het Maharashtra Nature Park. De cirkelvormige pyloon heeft een dynamische helix draai, een symbool voor het leven zelf. Zij verrijst hoog boven de rivier in de vorm van een 70 meter hoge poort waardoorheen het brugdek richting het park suist. Weelderig groen wikkelt zich om de open constructie van de pyloon. Deze planten dienen als habitat en foerageergebied voor de lokale vogelpopulatie. Dwars door deze grote volière meandert een pad omhoog via trappen en bordessen, langs fraaie vergezichten op de rivier en de stad, om uiteindelijk uit te komen op een adembenemend panoramadek in de top.

An Aviary Bridge for Mumbai

Our competition design for a new pedestrian and bicycle bridge spanning the Mithi river is much more than just a bridge. It is a striking silhouette in the Mumbai skyline that complements the city’s identity and forms a gateway to the Maharashtra Nature Park. The circle-shaped pylon structure with its dynamic helix twist is an elegant structure that symbolises life itself. It stands tall above the river forming a 70 meter tall gate through which the bridge deck soars into the park. Lush green vegetation is intertwined within the open structure of the pylon. These plants furnish a habitat and foraging grounds for the local birdlife. Through this giant bird tree a public path meanders upwards by means of spiralling stairs and platforms, offering striking views of the river and the city, until the path ultimately reaches the panoramic deck at the summit.

mumbai-bicycle-bridge-23022016_01

De constructieve opzet van de brug is vergelijkbaar met die van een asymmetrische tuibrug. De grootste overspanning in het noorden overspant de hoofdvaarweg terwijl ten zuiden van de pylon een kortere overspanning over het nieuw ontgonnen getijdegebied voert en een verbinding legt tussen het Bandra-Kurla Complex, het vogelpark, en de buitenwijken van Dharavi/Sion. De cirkelvormige pyloon is geconcipieerd als een driebenig vakwerk van staal met de geometrie van een Mobiusring.

Door middel van een parametrisch optimalisatiemodel zijn de dimensies van de stalen buizen bepaald. Zo zijn de buizen onderin de constructie dikker naarmate de krachten groter worden en worden de buizen slanker naar de hemel toe.

The structure of the bridge itself is similar to that of an asymmetrical cable stayed bridge. The larger span to the north crosses the main navigational channel while, to the south of the pylon, a shorter span crosses the newly reclaimed tidal marshlands, connecting the Bandra-Kurla Complex to the Park, the Aviary and the city beyond to Dharavi/Sion. The circular pylon is conceived as a triangular steel truss with the geometry of a Mobius Torus.

Through a parametric optimization process the optimal dimensions of the steel tubes that constitute the truss have been determined. Thus the thicker members are concentrated at the bottom of the pylon were the forces are greatest while the structure becomes more slender and transparent towards the skies.

 

 

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com