Eekwerderdraai rotating bridge

ClientGemeente Loppersum
CityLoppersum, Groningen
CountryThe Netherlands
Scopetotal lenght 28 meters, width 4 meters, 7 meter opening clearence
Period2011 - 2013
ExpertiseArchitecture, Structural Design, Site Infrastructure
TeamJoris Smits, Richard van den Brule, Marius Bosselaar

 131118_eekweerderdraai_010

In Nederland komt het nog een heel enkele keer voor dat een dorp zijn naam ontleent aan de plaatselijke brug die beide oevers met elkaar verbindt. Het Groningse Eekwerderdraai is zo’n gehucht, genoemd naar de draaibrug over het Damsterdiep.
It is a rare thing for a settlement in the Netherlands to be called after the bridge that connects both of its shores. Nevertheless, the village of Eekwerderdraai in Groningen is such a place. The name of the settlement is derived from the Dutch word ‘draai’, meaning to rotate, or in this case, rotating bridge.

draai3 copy

131118_eekweerderdraai_005

De karakteristieke oude brug was in 2010 aan het eind van zijn dienstbare leven. Een nieuwe brug moest breder worden en naast licht verkeer ook doorgang bieden aan auto’s en landbouwverkeer. Vanzelfsprekend moest de nieuwe brug weer een draaibrug worden, om de naam Eekwerderdraai recht te doen.
The charming old rotating bridge across the Damsterdiep was at the end if its life. The new bridge had to be broader, accommodate a lager navigation channel and heavier agricultural traffic. It goes without saying that the new bridge we designed was equally a rotating bridge, thus doing justice to the settlements name.

131118_eekweerderdraai_006

Royal HaskoningDHV tekende voor de haalbaarheidsstudie, de verkeersstudie en vervolgens voor het architectonisch ontwerp en het civieltechnisch ontwerp van de nieuwe draaibrug. Kenmerkend zijn de dragende driehoeken en tuien boven het draaiplateau die in vorm en in kleur verwijzen naar het verleden, zij het op een eigentijdse manier.
Royal Haskoning DHV did a feasibility study, a traffic study and designed the new bridge. The load bearing triangles and cable stays on top of the rotation pylon are reminiscent of the old bridge and its colour palette, though in a contemporary way.

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com