Underpass Zutphen

ClientProRail
CityZutphen
CountryThe Netherlands
ScopeTwo underpasses. One for traffic, bicycles and pedestrians. One for bicycles and pedestrians.
Period2009 – 2015
ExpertiseArchitecture, Project Management, Structural Design, Site Infrastructure
TeamBert Jongstra, Mari Baauw

JHML1511-0553

Twee nieuwe onderdoorgangen in Zutphen hebben een nieuw hoogtepunt toegevoegd aan de oude middeleeuwse stad. De onderdoorgangen werden geopend op 14 november 2015. Royal HaskoningDHV (een deel van Railinfra Solutions) deed de techniek en architectuur.

Het monumentale station van Zutphen ligt tussen het centrum en het in ontwikkeling zijnde woon- en bedrijvengebied de Noorderhaven. Er was echter geen goede verbinding tussen de beide gebieden.

Two newly built infrastructural underpasses are an added highlight to the medieval city of Zutphen in the east of the Netherlands. The underpasses have recently been opened for traffic, on November 14th, and are designed and engineered by Royal HaskoningDHV (part of Railinfra Solutions).

The monumental train station of Zutphen is located between the historic center and the residential and business areas Noorderhaven, which are currently under development. Until now, however, there has not been a proper connection between the two areas.

JHML1511-0847

In opdracht van ProRail heeft Railinfra Solutions vanaf 2008 de realisatie van twee onderdoorgangen De Mars in Zutphen begeleid in het proces van voorontwerp tot en met de uitvoering. Daaronder vielen het opstellen van het opdrachtgeversontwerp, de architectuur, contractvorming, bouwbegeleiding en toetsing van de uitvoering van het UAV-GC contract.

Na de opening vervangen ze de huidige brede spoorwegovergang, die op dezelfde datum wordt afgesloten voor verkeer.

Onderdoorgang Marstunnel is voor alle verkeer: voetgangers, fietsers en autoverkeer. Onderdoorgang Kostverloren is voor voetgangers en fietsers. In navolging van het Stedenbouwkundig plan van KCAP Architects en Planners en het ontwerp voor de openbare ruimte van Lodewijk Baljon landschapsarchitecten zijn de onderdoorgangen nauw verweven met de stad.

Railinfra Solutions has supervised the process of preliminary design up to construction of both underpasses “De Mars” and “Kostverloren” in Zutphen since 2008. This includes the preparation of the client design, the architectural design, contract formation, construction supervision and review of the implementation of the UAV-GC contract.

Since the opening, the underpasses have replaced the old railway crossing, which has subsequently been closed to traffic.

The Mars underpass facilitates all traffic, i.e. pedestrian, cycle and car traffic. The Kostverloren underpass facilitates only pedestrian and cycle traffic. The underpasses are closely interwoven in the urban fabric of Zutphen, following the Urban plan of KCAP Architects and Planners and the public space design by Louis Baljon Landscape Architects.

JHML1511-0307

De architectuur van onderdoorgang Marstunnel is ontworpen door Mari Baauw van Railinfra Solutions, de architectuur van Kostverloren is ontworpen door Marc Maurer van Maurer United.

De Marstunnel kenmerkt zich door vloeiende, organische baksteenwanden in een groene stedelijke omgeving. Beide onderdoorgangen hebben een geheel eigen hoogwaardig interieur, een inwendige ribbenstructuur, waarvoor het licht- en kleurontwerp ontworpen is door lichtkunstenaar Herman Kuijer. Deze lichtkunst verzorgt ook het functionele licht in de onderdoorgangen.

Resultaat is een ontwerp waar stedenbouw, architectuur en (licht)kunst sterk geïntegreerd zijn.

The architectural design of the Mars underpass comes from the pen of Mari Baauw, Railinfra Solutions. The architectural design of Kostverloren is by Marc Maurer of Maurer United Architects.

The Mars underpass is characterized by its flowing, organic brick walls in a green urban setting. Both underpasses have their own high-quality interior finish made up of an internal rib structure, which is accentuated by a light and color design by light artist Herman Kuijer. The light art additionally provides functional lighting in the underpasses.

The result is a design where urban planning, architecture and (light) art are seamlessly integrated.

JHML1511-0782

Credits:

 • Stedenbouw: KCAP Architects en Planners (ontwerpers stedenbouwkundig plan Noorderhaven)
 • Ontwerp openbare ruimte: LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten (in samenwerking met KCAP Architects en Planners)
 • Architect Onderdoorgang Marstunnel: Mari Baauw, Railinfra Solutions
 • Architect Onderdoorgang Kostverloren: Marc Maurer, Maurer United Architects
 • Kunstenaar: Herman Kuijer (lichtkunst in de beide onderdoorgangen)
 • Betrokken leden Kunstcommissie Zutphen: Jan Samsom, Jan van IJzendoorn

Credits:

 • Urban design: KCAP Architects & Planners (designers urban planning Noorderhaven)
 • Design public spaces: Lodewijk Baljon landscape architects (in collaboration with KCAP Architects and Planners)
 • Architect Mars Tunnel Underpass: Mari Baauw, Railinfra Solutions
 • Architect Underpass Kostverloren: Marc Maurer, Maurer United Architects
 • Artist: Herman Kuijer (light art in the two underpasses)
 • Involved Zutphen Art Committee Members: John Samson, Jan van IJzendoorn

 

JHML1511-0565

Mari Baauw

Mari Baauw MSc

Senior Architect

T +31 10 443 36 09 | M +31 6 52 34 03 81 | E mari.baauw@rhdhv.com