Wildlife Bridge Zeepoort

ClientBAM Infra B.V.
CityBloemendaal
CountryThe Netherlands
Period2015
ExpertiseArchitecture, Landscape Design, Structural Design
TeamJoris Smits, Sven Spierings, Michiel Brink, Jurgen Herbschleb, Jacob René de Weijze, Rafail Gkaidatzis, Maria Selkou

593-150917-c02

Tenderontwerp biedt perspectief

Onze belangrijkste inspiratie voor het ontwerp van de Natuurbrug Zeepoort hebben wij gehaald uit het Parkway ontwerp van Leonard Springer die door onze natuurbrug overspannen wordt. Vanaf de eerste schets tot aan het ontwerp is de motivatie de Parkway in stand te houden en zelfs te versterken. Een ontwerp vrij van obstakels met een natuurlijke inpassing. De automobilist voelt zich hierdoor nog steeds één met de natuur.

Tender design with perspective

Inspiration for the design of the Wildlife Bridge Zeepoort comes from the Parkway over which the bridge spans, designed by landscape architect Leonard Springer. Careful attention has been given to maintaining and even strengthening the Parkway concept. Our objective was to make a design free of obstacles and one that is integrated seamlessly into the landscape. The motorist should inevitably feel one with nature while passing under the bridge.

visie

De Natuurbrug Zeepoort wordt aangelegd ter hoogte van een markante duinrug. Aan weerszijden van de natuurbrug bepalen hoge duinen het beeld. Destijds is door de aanleg van de Zeeweg een gat in dit kenmerkende reliëf gemaakt. Wij maken de doorsnijding van het reliëf ongedaan en geven de Natuurbrug Zeepoort een gewelfd aanzicht, als ware het een voortzetting van de welvingen van de duinenrij.
The Wildlife Bridge Zeepoort is planned at the site of a remarkable dune ridge where high sand dunes define one’s view from all sides. The construction of the Zeeweg resulted in a gap in this distinctive relief, which will be subtly effectively mended by the bridge and its arch shape, as if it were a continuation of the curves of the dunes. 

593-150917-c01

Hiermee wordt het huidige reliëf versterkt. Dit past binnen de overkoepelende landschapsvisie van de Parkway die mee beweegt met het landschap. Dit adagium van mee bewegen met het landschap trekken wij door naar de nieuwe natuurbrug boven de Parkway.
The reinforcement of the current relief fits within the overall landscape design of the Parkway, heeding to the natural relief of the landscape. The motto of being one with the landscape is thus continued above the Parkway.

593-150917-c03

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com