Windjammersingel bridges Ypenburg

ClientMunicipality of The Hague
CityDen Haag
Countrythe Netherlands
Scope4 all traffic bridges
Period2007 - 2015
ExpertiseArchitecture, Urban Planning, Structural Design
TeamJoris Smits, Merijn Poolman

01_ypenburg_110416

Bruggen in transitie

De Windjammersingel in de Ypenburgse wijk De Venen heeft een opvallend asymmetrisch profiel; de woningbouw aan de zuidzijde wordt geflankeerd door een stenen kademuur terwijl de grote bedrijven aan de noordkant langs een groen talud staan. Het contrast tussen stedelijk en groen, versterkt door de asymmetrie van de locatie, was het vertrekpunt voor het ontwerp van deze vier wijkbruggen.

Bridges in transition

The Windjammersingel in Ypenburg has a striking asymmetrical profile; the dwellings on the southern side are flanked by a brick quay structure, whilst the large corporate buildings on the northern edge are facing a green slope. The contrast between the urban and the green context, enhanced by the asymmetry of the location, was the starting point of our design for these four local-traffic bridges.

11_ypenburg2_110416

05_ypenburg_110416

De bruggen vormen niet alleen een uitdrukking van de verschillen in het gebied, ze zorgen juist ook voor de samenhang tussen de watergangen, de laagbouw en de hoogbouw, de ene zijde en de overzijde.
The bridges do not only emphasise the differences in the area, they also provide the coherence between the canals, the low-rise dwellings and the high rise, here and yonder.

06_ypenburg_110416

03_ypenburg_110416

De vier bruggen vinden hun oorsprong in het groene talud; hier hebben de bruggen een massieve verschijningsvorm. Als een ontwortelde boom komt het dek voort uit de grond, om zich aan de overkant losjes op de kademuur neer te vlijen. De zandlopervorm van de brug heeft een bredere opening naar de kant met het groene talud. De verlopende boogstralen staat garant voor een vloeiende en dynamische oversteek over het water.
The four bridges find their origin within the green slope; here the bridges have a massive appearance. Like an uprooted tree the deck springs forth from the earth, only to gently lie down on the quay beyond. The hourglass shape of the deck has a wider funnel on the side of the green slope. The curves of the deck bestow a fluent and dynamic character to the crossing.

13_ypenburg_110416

De leuningen van de brug zijn gesegmenteerd en hebben een menselijke maat binnen een vloeiend metrum. Het afwisselende spel van verticale spleten zorgt voor leesbaarheid van de vouwen in de brugrand en geven de rand een speels karakter.
The parapets of the bridges are segmented and tailored to a human scale within a fluent rhythm. The changing appearance of the vertical fissures enhances the clarity of the folds in the deck and make for a playful design.

10_ypenburg_110416

07_ypenburg_110416

 

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com