BP Laboratory Europoort

ClientBP
CityRotterdam
CountryThe Netherlands
Scope1,500 m2 GFA
Period2013 - 2014
ExpertiseArchitecture, Interior Design, Project Management, Building Services, Structural Design, Site Infrastructure
TeamStefan Kolen, Robert Collignon
Photo: Rene de Wit

Photo: Rene de Wit

Op basis van een integrale projectaanpak heeft Royal HaskoningDHV  het ontwerp van een nieuw laboratorium op de BP Europoort locatie verzorgd. De BP Europoort locatie is een 390 hectare groot olie-verwerkings- en overslagbedrijf, gelegen aan de 6e Petroleumhaven. Samen met BP Pernis, is dit een van de grootste raffinaderijen in Europa.

RHDHV ontwikkelde een masterplan voor de Europoort locatie. Daarbij zijn drie gebieden aangewezen voor non process buildings. Eén van die gebieden huisvest het nieuwe laboratorium.

Royal HaskoningDHV provided a full-service approach for the construction of a new laboratory on the BP Refinery Europoort site. The BP Europoort site is a 390-hectare oil processing and transhipment plant, situated at the 6th Petroleumhaven. Together with the BP Pernis site, it is one of the largest refineries in Europe.

RHDHV developed a masterplan for the Europoort site. Three designated areas for occupied buildings were defined, one of which contains the new laboratory.

BL-EH20131320 - Ambitiedocument Laboratorium

Photo: Rene de Wit

Photo: Rene de Wit

Het nieuwe laboratorium wordt gebruikt voor het analyseren en kwantificeren van oliemonsters en is 24 uur per dag in gebruik. Het gebouw vervangt het huidige lab dat zich in het voormalig hoofdkantoor bevindt. Dit gebouw zal in de nabije toekomst worden gesloopt.

Veiligheid staat voor BP voorop. Het laboratorium draagt op meerdere niveaus bij aan een veilige werkomgeving. Allereerst hebben we het gebouw zodanig op het terrein gepositioneerd dat de invloed van externe risico’s zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit voorkomt de noodzaak van dure veiligheidsmaatregelen en biedt een meer passieve berscherming.

The laboratory will be used for the analysis and quantification of oil samples and is 24 hours a day in operation. It replaces the laboratory which is currently situated in the former main office, a building which is scheduled to be demolished in the nearby future.

For BP, safety is of paramount importance. The design of the laboratory incorporates safety on various levels. First of all, the building’s position on the site is carefully considered and takes into account all external risk factors like blast contours and heat radiation. Our masterplan makes it possible to position the building in a zone with a low exposure to these external risks, eliminating the need of costly safety measures providing a more passive protection.

BL-EH20131320 - Ambitiedocument Laboratorium3

Op gebouwniveau hebben we een heldere scheiding tussen kantoren, labruimte en het ondersteunende programma gemaakt. Een rechte gang in het centrum verbindt de drie zones met elkaar en vormt de ruggegraat van het gebouw. Deze configuratie geeft alle ruimtes direct zicht op het terrein, niet alleen ter orientatie maar ook om het gevoel van veiligheid te verhogen. Verder biedt deze opzet royale zichtlijnen tussen het lab en de kantoorzone. Zo kunnen medewerkers een wakend oog houden tijdens het werk.
At the building level we made a clear division between offices, lab space and the supporting program. One straight corridor ties the three zones together, acting as a backbone for the building. This setup gives all rooms a direct view of the site, providing orientation and giving an extra sense of security to the employees. But more important, there is an unobstructed visual connection between the laboratory space and the offices and break room. This way the employees can keep an eye on each other during their work. To reinforce this, we positioned the fume hoods in units of four to minimize the obstruction of sight lines.

BL-EH20131320-Ambitiedocument-Laboratorium11

Photo: Rene de Wit

Photo: Rene de Wit

Toekomstige flexibiliteit is gezien de aard van het laboratorium van groot belang. Verschillende niveaus van flexibiliteit zijn mogelijk dankzij de toepassing van betonnen portalen. De portalen vereisen geen aanvullende stabiliteitsvoorzieningen zoals windverbanden of schijven, waardoor de interne flexibiliteit zo groot mogelijk is. Uitbreiding is mogelijk door de portalen door te kopieren in de gewenste richting.
Because of the nature of the laboratory, future flexibility is very important. Multiple levels of flexibility are possible thanks to the use of concrete portal frames. The frames do not require any wind bracing which greatly enhances the internal flexibility. Expansion is a matter of duplicating the frames in the desired direction.

BV20_00 GVL-S01

Photo: Rene de Wit

Photo: Rene de Wit

Photo: Rene de Wit

Photo: Rene de Wit

De architectuur van het laboratorium kenmerkt zich door de openheid en transparantie, gecombineerd met een robuuste betonconstructie. De zwarte gevelbeplating, contrasteert met het lichte en ruimtelijke interieur. De kleur- en materiaalkeuze, maar ook de detaillering van het interieur draagt bij aan een schone werkomgeving.
The architecture of the laboratory is characterized by its openness and transparency combined with a robust concrete structure. The black facade, not prone to get dirty, contrasts with the white and spacious interior which thanks to its finishings and detailing encourages a clean work ethic.

Photo: Rene de Wit

Photo: Rene de Wit

Photo: Rene de Wit

Photo: Rene de Wit

Stefan Kolen

Stefan Kolen MSc BNA

Architect

T +31 88 348 44 13 | M +31 6 29 09 83 98 | E stefan.kolen@rhdhv.com