FOSUN Pharma

ClientFOSUN Pharma
CityShanghai
CountryChina
Scope28,000 m2 GFA
Period2014
ExpertiseArchitecture
TeamStefan Kolen, Roel Brouwers

FOSUN Pharma Shanghai 01

Ons ontwerp voor het FOSUN Pharma onderzoeksgebouw combineert drie functions (kantoren, laboratoria en workshops) in één gebouwvolume.
Our design for the Fosun Pharma Research Center combines three functions (offices, laboratories, workshops) into one single building volume.

FOSUN Pharma Shanghai 06

De slimme vervlechting van het gebouwprogramma vormt een katalysator voor innovatie en introduceert synergie tussen de verschillende afdelingen. De collectieve ruimte dient als platform voor interactie tussen de specialisten en is tevens een plek voor concentratie en bezinning.
An intelligent configuration of the different functions catalyzes innovation and provides synergy between the different departments. It delivers a collective space as a facilitator of expert interaction and at the same time as a driver for concentration.

FOSUN Pharma Shanghai 07

FOSUN Pharma Shanghai 02

De uniforme gevel, die als een beschermende huid strak om het volume is getrokken, geeft het gebouw een alzijdig karakter. De gevel biedt privacy aan de onderzoekers in het gebouw en filtert het directe zonlicht.
The uniform facade, tightly wrapped around the volume, gives the building an omni-directional character. The facade provides privacy to the researchers working in the building and filters direct sunlight.

FOSUN Pharma Shanghai 04

In tegenstelling tot de uniforme en haast anonieme gevel, vormt de patio de ware identiteitsdrager van het gebouw. Alle gedeelde functies concentreren zich rond deze patio en faciliteren daarmee interacties tussen de onderzoekers. De patio symboliseert de verbinding tussen Aarde, Hemel en Mens. Een belangrijk concept uit de Taiji cultuur.
In contrast to the uniform outer facade, the central patio really defines the identity of the research center. All shared functions are located around this patio, facilitating expert interactions. The patio symbolizes the connection between Earth, Heaven and Man. An important concept from the Taiji culture.

Floorplan

FOSUN Pharma Shanghai 05

Vanaf de labvloeren zijn de patio en de gedeelde functies goed waarneembaar, zonder dat ze de functionaliteit en efficientie van het laboratorium negatief beinvloeden.
From the laboratory floors, the patio and adjacent shared space are clearly visible, but do not interfere with the functionality and efficiency of the laboratory itself.

FOSUN Pharma Shanghai 03

Stefan Kolen

Stefan Kolen MSc BNA

Architect

T +31 88 348 44 13 | M +31 6 29 09 83 98 | E stefan.kolen@rhdhv.com