Air bee ‘n bee

IJsselhoeve wederom toonbeeld van sociale rijkdom en doelmatigheid

De prijsvraag Brood en Spelen doet een beroep op boeren en ondernemende grondeigenaren: ontwikkel samen met ontwerpers en anderen met vernieuwende ideeën perspectieven voor het platteland. 95 ideeën zijn ingezonden, een mooie oogst! Royal HaskoningDHV heeft samen met Mechteld Schwartz, voorzitter Stichting IJsselhoeven, het plan ‘Air bee ’n bee’ ingezonden.

Door in te zetten op een kleinschaliger landschap ter bevordering van de bij, brengen we met de visie ‘Air bee ‘n bee’ verdwenen oude structuren en elementen (zoals singels en boomgaarden) terug in het landschap. Om deze landschapstransitie in gang te zetten hebben we enthousiastelingen nodig, we moeten terug naar (werken en wonen op) het platteland. Dit valt samen met de huidige ontwikkelingen in de maatschappij; verandering van huishoudens en onze ‘leef- en woonwensen’, hang naar eenvoud door afkeer van de prestatiesamenleving en de focus op gezond eten en bewust leven.

IJsselhoeven the epitome of social wealth and effectiveness

The competition “Brood en Spelen” appeals to farmers and landowners: they were invited to develop new perspectives for the rural areas together with designers. 95 ideas have been submitted, a beautiful result! Royal HaskoningDHV, together with Mechteld Schwartz, chairwoman of the IJsselhoeven Foundation, submitted the plan ‘Air bee ‘n bee’.

By focusing on a small-scale landscape, in order to increase the bee population, we re-introduce old landscape structures and elements (such as orchards). To get this landscape transition started we need enthusiasts, we have to go back to (work and live in) the countryside as we used to. This coincides with our current developments in society; change of households and our ‘changing living needs’, our pursuit for simplicity due to our revulsion against the performance society and the focus on healthy eating and conscious living.

In de visie ‘Air bee ’n bee’ krijgen maatschappelijke ontwikkelingen een plek op de IJsselhoeve om zo een betere leefomgeving voor zowel mens als bij te bewerkstelligen. De boerderij transformeert wederom tot het toonbeeld van sociale rijkdom en doelmatigheid.

In the vision of ‘Air bee’ n bee ‘, social developments are given a place on the IJsselhoeve to create a better living environment for both people and bees. The old historic farm transforms again into the epitome of social wealth and efficiency!

Freek Leber

Freek Leber

Junior Architect

E freek.leber@rhdhv.com