Bruggendag 2016: bruggen in beweging

De derde Bruggendag van de Bruggenstichting heeft als thema: bruggen in beweging! 17 Maart, noteer in uw agenda. U zult versteld staan van de prachtige beweegbare bruggen. Joris Smits is de dagvoorzitter en zal uit eigen werk laten zien maar ook enkele projecten van zijn studenten laten zien.
The 3rd “Bruggendag” from the Bruggenstichting has the theme: Bridges in Motion! March 17th, mark it in your schedule. You will be amazed by some wonderful movable bridges! Joris Smits will be the days moderator and will also be showing some of our own work and some student projects.

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com