The Netherlands opens world’s largest movable fibre reinforced polymer traffic bridge

Op 12 februari 2016 is de Nelson Mandelabrug in Alkmaar geopend. Deze nieuwe brug voldoet aan alle eisen en wensen voor een brug van de toekomst. Het zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en biedt belangrijke voordelen vanuit economisch perspectief. Daarnaast is het  beweegbare deel van het duurzame composiet (vezelversterkte kunststof) gemaakt. Het deel is 22,5 meter lang en daardoor de grootste beweegbare verkeersbrug in composiet ter wereld. Royal HaskoningDHV zorgde voor het ontwerp en de benodigde hoogwaardige kennis van composiet in bruggen.
12 February 2016 marks the official opening of the Nelson Mandela Bridge in Alkmaar, the Netherlands. The new bridge provides improved traffic circulation and offers important benefits from an economic perspective, ensuring its durability well into the future. Furthermore, the movable deck is made of fibre reinforced polymers (FRP) and spans 22.5 metres, officially making it the largest movable FRP traffic bridge in the world. Royal HaskoningDHV is responsible for the architectural design of the bridge and has consulted with the contractors and client during the engineering phase of the FRP deck.

Betere doorstroming
De brug zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in de regio en heeft belangrijke voordelen vanuit economisch perspectief. “Voor het college is het van belang om het bedrijventerrein zo aantrekkelijk te houden voor bestaande en nieuwe bedrijven”, aldus Jan Nagengast, wethouder van de gemeente Alkmaar.

Duurzame brug
Door de toepassing van composiet (vezelversterkte kunststof) is het beweegbare deel van de brug met een gewicht van 90 ton maar liefst de helft lichter dan een traditionele, stalen uitvoering. Composiet is een sterk, lichtgewicht, onderhoudsarm en daardoor een duurzaam materiaal. Door gebruik te maken van composiet kan niet alleen het beweegbare deel, maar ook het bewegingsmechanisme lichter worden uitgevoerd, een kleinere fundering worden toegepast en zijn kleinere contragewichten mogelijk. Een ondergrondse draaikelder is bovendien niet langer nodig. Er is ook veel minder energie nodig om de brug te openen. Daarbij is composiet nagenoeg onderhoudsvrij.

Improved traffic flow
The bridge provides improved traffic circulation in the region and offers important benefits from an economic perspective. Jan Nagengast, Alderman of the Municipality  of Alkmaar said “For the Municipal Council it is important to keep the industrial park attractive for existing and new companies.”

Sustainability
The advantages of building the movable deck out of fibre reinforced polymer (FRP) are manifold. At a weight of 90 tonnes it is only half the weight of a traditional steel constructed deck. Fibre reinforced polymers are strong, lightweight and virtually maintenance-free. Its application means the movable parts and the operating mechanism of the bridge are lighter resulting in a smaller foundation, lighter counterweights and the omission of the underground turning chamber. Reduction in all these areas has the added effect that less energy is needed to open and close the bridge, reducing overall operating costs. 

xkp_1406_RHK_Beverbrug_view02_open_correctie

De brug werd in opdracht van de gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland gebouwd door de combinatie CFE-Demako, naar ontwerp van Joris Smits van Royal HaskoningDHV. Delft Infra Composites is verantwoordelijk voor de bouw van het composieten brugdeel. De totale kosten bedragen 9,15 miljoen euro.

Architect Joris Smits van Royal HaskoningDHV: “De Nelson Mandelabrug is in ontwerp en materiaalgebruik een brug die volledig aan de eisen en wensen voor de brug van de toekomst voldoet.”

Nederland leidend in de wereld
Royal HaskoningDHV heeft veel kennis van toepassing van composiet in de infrastructuur en zet zich samen met de rijksoverheid in voor behoud van een leidende positie in composiet van Nederland in de wereld. Zo werken beide partijen samen aan de herziening van de CUR96 richtlijn voor sluizen en bruggen, nodig om deze constructies te kunnen bouwen, en zijn onlangs de grootste kunststof-composietdeuren ter wereld geplaatst in het Wilhelminakanaal in Tilburg.

The bridge is constructed by the combination CFE-Demako under the auspices of the Municipality of Alkmaar and the Province of Noord-Holland. The design is by architect Joris Smits of Royal HaskoningDHV. Delft Infra Composites is responsible for the construction of the fibre reinforced polymer deck. Total cost of the bridge is € 9.15 million.

Architect Joris Smits of Royal HaskoningDHV said “In terms of design and the use of materials, the Nelson Mandela Bridge is a bridge that fully meets the demands and needs of a bridge for the future.”

World leader
Royal HaskoningDHV is world leader in the application and use of fibre reinforced polymers (FRP) in infrastructure. The company is currently revising and optimizing the CUR96 guidelines for the building and engineering of FRP structures such as locks and bridges in collaboration with the Dutch government. Recently, the world’s largest FRP locks were installed in the Wilhelmina Canal in Tilburg, the Netherlands for which Royal HaskoningDHV provided consultancy, design review and quality control.

 

Joris Smits

Joris Smits MSc, BNA

Senior Architect

M +31 6 10 45 61 84 | E joris.smits@rhdhv.com