Novio Tech Campus – A Building

ClientKadans Vastgoed Projecten
CityNijmegen
CountryThe Netherlands
Scope4,500 m2 GFA
Period2014 - 2016
ExpertiseArchitecture, Interior Design, Project Management, Building Services
TeamRobert Collignon, Stefan Kolen

__dsc5824-aangepast

Na de succesvolle herontwikkeling van Gebouw M op Novio Tech Campus is een tweede gebouw herontwikkeld. Het betreft de herontwikkeling van Gebouw A, het oudste voormalige Philipsgebouw op Novio Tech Campus.
After the succesful redevelopment of the M building, a second building on the Novio Tech Campus is repurposed. It concerns the redevelopment of Building A, the oldest former Philips building on the Novio Tech Campus.

 

2016-02-03 13.29.51

Per eind november 2014 heeft Kadans Gebouw A gekocht van NXP Semiconductors en is aangevangen met de renovatie. Zowel de buiten- als binnenzijde van het gebouw is opgeknapt. Gebouw A is herontwikkeld tot bedrijfsverzamelgebouw met daarin kantoor- en hoogwaardige cleanrooms voor het vervaardigen van high tech producten.
At the end of November 2014 Kadans bought Building A from NXP Semiconductors and initiated its renovation. Both the exterior and interior of the building has been refurbished. Building A is transformed into a multi-tenant building containing offices and high-quality cleanrooms for manufacturing high-tech products.

 

B_PLN20_60-010-S01-nodiml

 

2016-02-03 13.35.08

Naast cleanrooms is Gebouw A verder voorzien van kantoorruimten met een industrieel karakter, waarbij ontmoeten en samenwerken centraal staat. Deze ruimtes in het gebouw zijn ideaal voor startende kennisintensieve bedrijven en bevinden zich tevens op steenworp afstand van de meer gevestigde bedrijven op NTC.
Besides cleanrooms, Building A houses office spaces of industrial nature, where meeting and collaboration is central. These spaces are ideal for young knowledge-intensive companies and are located just steps away from the more established companies on NTC.

GebouwA_before_after1

Veel aandacht is besteed aan het doen herleven van de oorspronkelijke sfeer van het gebouw. In de loop van de jaren zijn veel toevoegingen gedaan die het karakter van het gebouw negatief hebben beïnvloed. Tijdens de sloop van de oude inrichting is zorgvuldig afgewogen welke elementen behouden moesten blijven.

Zo zijn de karakteristieke stalen puien in de gangzone weer in ere hersteld, nadat deze tevoorschijn kwamen achter enkele lagen gipsplaat. De buitengevel had nog enkele oorspronkelijke stalen gevelpuien die om bouwfysische redenen niet behouden konden blijven. Deze zijn uiteindelijk hergebruikt voor de vergaderkamers in de middenzone, waardoor de identiteit en eigenheid van het gebouw bewaard kon blijven.

Much attention has been paid to reviving the original atmosphere of the building. Over the years many additions have negatively affected the original character of the building. While dismantling the old interior, careful consideration has been made which elements should be preserved.

For example, the characteristic steel window frames in the corridor were restored after they reappeared behind several layers of drywall. The facade also had some original steel window frames which unfortunately could not be maintained for constructional reasons. Ultimately they were reused for the meeting rooms in the central area of the building. Thus preserving the identity and character of the building.

2016-02-03 13.30.01a

Gebouw A kenmerkte zich door het gebruik van de kleuren lichtgeel en lichtblauw. Voor de renovatie is dit kleurenpalet op een eigentijdse wijze doorgezet, waardoor oude en nieuwe elementen in elkaar overlopen.
The building originally featured pale yellow and light blue colours.

dsc5886zw

In lijn met de functionele architectuur van het gebouw zelf, is de cleanroom als een autonome machine ingepast. Op basis van het box-in-box principe, ligt het cleanroom volume geheel vrij van de gevels. De ruimte hiertussen is ingezet als service- en verkeersruimte.

2016-02-03 13.34.04

Robert Collignon

Robert Collignon MArch

Senior Architect

T +31 88 348 42 58 | M +31 6 50 21 34 17 | E robert.collignon@rhdhv.com