Van Leeuwenhoek Laboratory

ClientTNO Finance & Real Estate
CityDelft
CountryThe Netherlands
Scope9,300 m2
Period2004 - 2009
ExpertiseArchitecture

20090118_07_6

Het Nano Lab vol geavanceerde onderzoeksfaciliteiten vormt het kloppend hart van de activiteiten op het gebied van nanotechnologie in Nederland. Hoofdgebruikers TNO en Technische Universiteit Delft zetten het gebouw in voor onderzoek, onderwijs en ontwikkeling.
The Van Leeuwenhoek Laboratory, which houses advanced research facilities, is the nerve centre for activities in the field of nano technology in the Netherlands. The main users, namely TNO and Delft University of Technology, use the building for research, education and development.

file030-31

Industriegebouwen kenmerken zich door een pragmatische en procesgedreven opzet. In tegenstelling tot schoolgebouwen, theaters of bijvoorbeeld bibliotheken is niet de beleving van de mens leidend, maar is het industrieel proces bepalend. Form follows function.
Industrial buildings are characterized by a pragmatic and process-driven configuration. Unlike schools, theaters and libraries it’s not the user-experience but the industrial process which is leading. Form follows function.

20080814_06

5566964187_d351a8ff98_b

Vooruitstrevende en complexe onderzoeken stellen lokaal extreem hoge eisen aan het gebouw. Naast deze functionele uitgangspunten ligt de focus van het architectonisch ontwerp op de onderlinge communicatie tussen de gebruikers van het gebouw en de visuele communicatie naar buiten. Het atrium speelt hierin een belangrijke rol. Het vormt een interface tussen de cleanrooms (machine) en gebruikers en leent zich voor informele ontmoetingen en uitwisseling van kennis.
Progressive and very complex research places extremely high demands on the building. The underlying principle of the architectonic design was to once again place humans in a central position. The focus thus lies on communication between the building’s users, but also on (visual) communication with the outside world – the atrium plays an important role in this. It forms an interface between the clean rooms (machine) and users. The atrium is suitable for meetings and stimulates an exchange of knowledge.

bv001

20080617_57

Omdat het gebouw 24 uur per dag in gebruik is, vormt het ’s avonds een baken in de omgeving. Door de gangen aan de gevel te plaatsen zijn de wetenschappers duidelijk waarneembaar en kan de daglichttoetreding en warmtelast van de cleanrooms beter gereguleerd worden.

De vierkante gevelperforaties bieden van buitenaf zicht op de techniek van de toekomst, vanuit binnen doen ze dienst als oriëntatiepunten voor het technisch personeel.

Because the building is occupied around the clock, at night it acts as a beacon for its surroundings. The main corridors adjoin the outer facades in such a way that the scientists become visible from the campus and the daylight and heat load of the cleanrooms can be regulated more efficiently.

The colored perforations in the building’s façade provide insight into the technology of the future, from within the building they serve as guiding points for the technical staff.

20090118_16_7

file026-27

Robert Collignon

Robert Collignon MArch

Senior Architect

T +31 88 348 42 58 | M +31 6 50 21 34 17 | E robert.collignon@rhdhv.com