Amsterdam Sloterdijk, in collaboration with Mei Architecten

ClientProRail
CityAmsterdam
CountryThe Netherlands
Period2011
ExpertiseArchitecture
TeamKirsten Colenbrander, Richard van den Brule i.s.m. MEI architecten

377-110218-c05

Amsterdam Sloterdijk heeft een opwaardering nodig. Alhoewel het ten tijde van de oplevering een goed station was, is de omgeving en gebruik van het station vandaag de dag drastisch veranderd, met als gevolg een gebouw dat zijn oude luister kwijt is. Het vernieuwde gebouw daarentegen moet dit alles, en meer, terugbrengen!
The Amsterdam Sloterdijk railway station is in need of an upgrade. While it was a great station when it was built, today, the station’s surroundings and its use have changed drastically, resulting in a building that has lost its original splendor. The renewed station, however, should bring that back, and more!

Presentatieboek 3 reispaleis

Het ontwerp brengt de overzichtelijkheid van oude stations terug en combineerd die met hedendaagse ruimtelijke en functionele kwaliteit.
The design recreates the clarity of a train station of the past and combines it with modern day spatial and functional quality.

Presentatieboek 3 westpoort

Het geheel heeft een gebogen glazen kap gekregen die alle transport- en reizigers functies overkoepelt. De kap verleent de stedelijke kwaliteit en schaal die past bij het station en zijn omgeving.
The structure is given a curved glass roof that covers all transport and traveler’s functions. The roof offers the urban quality and scale that fits the station and its surroundings.

Presentatieboek 3 tomaten Presentatieboek 3 Presentatieboek 3 poortjes

De binnenruimte is gezoneerd naar gelang de beweging en behoeften van de reizigers: een onthaaste reiziger heeft behoefte aan kwaliteitstijd in het station; een doorsnee reiziger heeft comfortabele wachtruimte nodig en een gehaaste reiziger heeft overzichtelijke informatie en korte loopafstanden nodig van ingang naar uitgang.
The interior space is zoned according to the traveler’s movements and needs: a “no rush” traveler requires quality free time in the station; a “slight rush” traveler requires comfortable spaces to wait and/or work; a “rush” traveler requires clear and visible information and a short walking distance from entrance to exit.

Presentatieboek 3 donker boven

De ruimten zijn zodanig ontworpen dat de tijd die een reiziger doorbrengt in het station waardevol wordt.
The spaces are designed to make the traveler’s time in this urban station valuable.

Presentatieboek 3 boven

 

P:10422_Sloterdijk10442_WD2_SCHETSONTWERP10442_ILL0_Onder

Duurzaamheid is een onmisbaar onderdeel van een station met een hoogwaardige openbare ruimte. De kap vangt water op en biedt ruimte aan zonnecellen. De ruimte onder de kap werkt als een serre.
Sustainability is an essential part of making the station a high quality urban space. The roof offers the possibility of water retention and the use of solar cells. The space within the glass roof functions as a greenhouse.

Door de hoogte van de kap ontstaan ruimten met temperatuurverschillen. Deze kunnen ingezet worden om energie op te wekken en warmte te genereren. Het interieur is zo ontworpen dat daglicht op een egale manier op alle niveau’s van het station doordringt. De materialen zijn uitgezocht op bouwkundige, ecologische en architectonische kwaliteiten.
The height of the space offers areas with temperature differences, which can be used to create energy and provide heating. The interior has been designed to ensure that daylight penetrates all the levels and is distributed as evenly as possible. The materials are chosen for their structural, environmental and architectural qualities.

Presentatieboek 3 nacht

 

Kirsten Colenbrander

Kirsten Colenbrander MSc, BNA

Architect

T +31 30 283 39 14 | M +31 6 15 82 99 30 | E kirsten.colenbrander@rhdhv.com