Art Expression ‘Rush Hour’: North Tunnel Utrecht Central Station

ClientProRail
CityUtrecht
CountryThe Netherlands
Scopeeuro 26.500
Period2010
ExpertiseArchitecture, Interior Design
TeamAukje Litjens

Binnen het Spoorbeeld speelt het vergroten van de belevingswaarde van het spoor een belangrijke rol. Naast ontwerp en vormgeving geeft kunst daar een extra dimensie aan. Bovendien kunnen kunsttoepassingen het imago, identiteit en elan van de spoorsector als geheel versterken.

Within the rail sector the traveller’s experience is becoming increasingly important. This experience can be given a whole new dimension through the use of artwork in the public realm. Moreover, art can strengthen the image and identity of the rail sector as a whole.

Voor de Noordertunnel op Utrecht CS is een volledig herontwerp gemaakt, Royal HaskoningDHV heeft zorg gedragen voor de begeleiding en de uitvoering hiervan. Binnen deze opdracht was er op verschillende locaties in de tunnel ruimte om iets te doen om de klantbeleving te verhogen.

Royal HaskoningDHV was responsible for the monitoring and implementation of the complete redesign of the North tunnel at Utrecht Central Station. The scope of work included an enhancement of the customer experience at various spots in the tunnel.

Gekozen is voor een kunstuiting waarbij de opgave was om een dynamische verbinding te maken tussen het Centrum en de Kanaalstraat. Voor het maken van een dynamische verbinding tussen het Centrum en de Kanaalstraat en hiermee het verhogen van de beleving in de tunnel is er gewerkt met stationsbeelden. Herkenbare beelden uit de omgeving van het station. Beelden gecombineerd met schetsen zodat er een spannend beeld ontstaat waar steeds wat nieuws in te ontdekken is. De voorstelling gaat over de reizigers die zich verplaatsen in de tijd van bestemming naar bestemming, gespiegeld, gereflecteerd, geschetst, gefotografeerd maar nooit vastgehouden in de tijd.

The concept was to create a dynamic link between the City Centre of Utrecht and the Kanaalstraat. Images of the station area were used as they were easily recognizable for passers by. These images were combined with sketches to create a fascinating collage that could slowly reveal more of its complex layers to the passers by everytime they passed. The theme of the collage focusses on people who move in time from destination to destination, mirrored, reflected, sketched, photographed, but never held in time.

Foto’s van Peter Oey zijn gecombineerd met schetsen van Aukje Litjens en verwerkt op glazen panelen op de 10 meter lange beeldwand. Tijdens het ontwerp is veel aandacht besteed aan de detaillering en uitvoering waardoor het kunstwerk nu nog steeds in een uitstekende staat verkeerd. Vanwege de tevredenheid van de Opdrachtgever met het uitgevoerde werk zijn er nog twee aanvullende kunstwerken uitgevoerd in deze tunnel.

Pictures of Peter Oey were combined with sketches of Aukje Litjens and processed on glass panels for the 10-meter long wall. A consistent attention to the detailing of the panels makes that the artwork is still in excellent condition, even years later. Thanks to a satisfied client, two additional artworks have recently been realized in the same tunnel.

Kirsten Colenbrander

Kirsten Colenbrander MSc, BNA

Architect

T +31 30 283 39 14 | M +31 6 15 82 99 30 | E kirsten.colenbrander@rhdhv.com