An experience while waiting: The Man

ClientNS Stations
CityUtrecht / Rotterdam
CountryThe Netherlands
Scopeeuro 45.000
Period2008
ExpertiseArchitecture, Interior Design
TeamAukje Litjens

Stations hebben vaak te maken met leegstaande ruimtes, maar ook kunnen er plekken zijn die wat extra’s kunnen gebruiken waar het gaat om de beleving en dan voornamelijk de wachttijd beleving. Op station Utrecht Centraal was het uitzicht op perron 4 onaantrekkelijk. Dit zorgde voor een onveilig gevoel bij reizigers. Als onderdeel van een gehele facelift van de plint met zicht op perron 4 is gekozen voor een projectie op een doorzicht folie waarbij de illusie gewekt wordt dat er een man achter het folie/glas zit. Deze man ‘een schim’ kan bepaalde acties uitvoeren. Hiermee verbeterde het gehele zicht op perron 4 en leverde het daarmee een positieve bijdrage aan de beleving van de klant (reiziger).

Stations often have to deal with vacant areas, but there are also areas that can use a little extra when it comes to the experience and especially the waiting experience of travellers. At Utrecht Central Station the view from platform 4 was unattractive and made travelers feel insecure. As part of a complete facelift of the plinth overlooking platform 4, a projection on a translucent foil was developed to create the illusion of a man behind the glass. This man’s ‘silhoute’ performs certain actions, drawing the attention of travellers and thereby improving their experience while waiting.

Het concept van ‘De Man’: Wachten wordt Beleven is bedacht. Een projectie van een schaduw van een man, die steeds andere dingen doet en altijd in beweging is. De ‘Man’ speelt in op het gevoel van de reiziger zodat het wachten minder lang en saai wordt. Dit project is een uniek concept en een nieuwe manier van sociale interactie op het station. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de beleving en sociale veiligheid op het perron. De wachtende reiziger is blijvend geboeid en ervaart ‘De Man’ als “verassend” en “een prettige ongedwongen afleiding tijdens het wachten.”

‘De Man’ is ook op verschillende locaties op Rotterdam Centraal ingezet en tevens op Rotterdam Blaak.

The concept of “An experience while waiting: The Man” is conceived as follows: the silhouet of a man that is always in motion and that performs certain commonplace tasks. “The Man” catches and holds the attention of travelers who are fascinated by the actions of the silhouet, making their wait on the train more enjoyable and seemingly less long. The project is unique in the way it creates social interaction on the station, contributing to and improving the perception of social security on the train platforms. Travelers who are waiting experience ‘The Man’ as “surprising” and “a nice casual distraction while waiting.”

‘The Man’ has also been exhibited at Rotterdam Central station and Rotterdam Blaak station.

Kirsten Colenbrander

Kirsten Colenbrander MSc, BNA

Architect

T +31 30 283 39 14 | M +31 6 15 82 99 30 | E kirsten.colenbrander@rhdhv.com